Kinh tế xanh

Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025

Thứ năm, 11/3/2021 | 10:51 GMT+7
Dự kiến đến năm 2025, Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành với các dịch vụ được cung cấp tự động 24/24g.

Ngày 10/3, tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong quý I hoặc đầu quý II, chiến lược Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số sẽ được phê duyệt. Đồng nghĩa với việc toàn bộ bộ máy công quyền sẽ chuyển sang hoạt động trên môi trường số, người dân được cung cấp dịch vụ số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Sử dụng dữ liệu, công nghệ số để thiết kế lại vận hành của Chính phủ nhằm giúp cho việc ra quyết định và quản lý xã hội hiệu quả hơn, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia".

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chiến lược Chính phủ số đặt ra 5 mục tiêu. Đó là cung cấp dịch vụ công chất lượng cao; huy động sự tham gia rộng rãi của người dân và doanh nghiệp; sự vận hành tối ưu của cơ quan nhà nước dựa trên công nghệ số; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội như y tế, giáo dục, giao thông...

Cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động 24/24g

Tính đến nay, trên 55% dịch vụ công của các cơ quan nhà nước đã được cung cấp trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, mức độ 4) - cho phép người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán qua mạng. Phần lớn các nhiệm vụ, đề án tại Nghị quyết 17/NQ-CP đã được các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai và hoàn thành. Các nhiệm vụ được hoàn thành góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử thời gian qua, điển hình là việc xây dựng các văn bản pháp lý, các nền tảng, ứng dụng Chính phủ điện tử quy mô quốc gia.

Dự kiến, các chỉ tiêu Chính phủ điện tử sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2021 với trọng tâm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 100%, còn Chính phủ số sẽ được hình thành vào năm 2025.

Từ những kinh nghiệm trong triển khai Chính phủ điện tử thời gian qua, ông Hùng đề nghị cần đặt mục tiêu cao để tìm cách làm đột phá, bởi Việt Nam là nước đi sau vì vậy phải đi nhanh và đi trước thì mới có cơ hội thay đổi thứ hạng.

"Cần ngân sách ổn định cho xây dựng Chính phủ điện tử. Ở Việt Nam, địa phương, Bộ, ngành có thể dùng 1% ngân sách hàng năm để phát triển Chính phủ điện tử, đây là mức trung bình của thế giới", Bộ trưởng chia sẻ thêm.

Được biết, quan điểm cơ bản để phát triển Chính phủ số là toàn bộ hoạt động của Chính phủ an toàn trên môi trường số; có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng, đưa ra quyết định nhanh hơn, kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là định hướng mở để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia vào quá trình vận hành của cơ quan nhà nước, tương tác cơ quan nhà nước để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ. Cơ quan nhà nước là dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở để phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số vừa phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, coi Chính phủ số là thị trường phát triển công nghệ.  

Huyền Dung