Bất động sản

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Thứ sáu, 26/2/2021 | 15:39 GMT+7
Theo công văn số 231/TTg-NN ngày 25/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 638/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 4/2/2021 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án cụm công nghiệp Tân Tập trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 40,38ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tùng Lâm