Năng lượng tái tạo

Cơ hội và thách thức chuyển dịch năng lượng

Thứ tư, 9/11/2022 | 09:48 GMT+7
Mới đây, dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (dự án 4E) phối hợp với Ban Kinh tế Trung Ương ra mắt cuốn sách “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam - Cơ hội và thách thức”.

Ấn phẩm đề cập đến chủ đề chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu của “Đề án về tái cơ cấu ngành năng lượng gắn với phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hiệu quả và bền vững để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045”. 

Các nghiên cứu trong đề án có sự tham gia và đóng góp của nhiều chuyên gia năng lượng hàng đầu trong nước và quốc tế; được thực hiện trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) và là một phần của dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng giai đoạn II do GIZ thực hiện.

Chuyển dịch năng lượng đến phát triển xanh, bền vững

Được thiết kế như một tài liệu tham khảo chuyên ngành, cuốn sách tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách về chuyển dịch năng lượng cho Việt Nam. Cuốn sách gồm 6 chương: Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới; Thực trạng chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam; Tầm nhìn dài hạn về giảm thiểu phát thải carbon cho Việt Nam; Chiến lược và kế hoạch phát triển năng lượng sạch cho Việt Nam; Chuyển dịch hạ tầng năng lượng; Một số khuyến nghị chính sách quan trọng.

Cuốn sách giới thiệu đến người đọc những phân tích và bằng chứng từ các quốc gia tiên phong trong quá trình chuyển dịch năng lượng, trong đó nêu bật thông điệp: việc thực hiện thành công các chiến lược hạn chế phát thải carbon dài hạn và đạt được mục tiêu Net-zero vào năm 2050 sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường cho Việt Nam.

Đức Dũng