Năm 2020 Việt Nam tổ chức các hoạt động của Mạng lưới ASCN

Thứ hai, 26/8/2019 | 15:39 GMT+7
Phát biểu tại Hội nghị thường niên Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN (ASEAN Smart Cities Network - ASCN) được tổ chức tại Băng Cốc – Thái Lan mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, năm 2020, Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN, đồng thời sẽ là nước chủ nhà tổ chức các hoạt động của Mạng lưới ASCN.

Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN (ASCN) được thành lập bởi các Nhà Lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 tổ chức vào tháng 4/2018 tại Xinh-ga-po, được tạo ra như một diễn đàn cho các đô thị của các nước Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á - ASEAN chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn trong việc giải quyết các vấn đề đô thị hóa thông qua các cách tiếp cận đổi mới, bao gồm giải pháp công nghệ và phi công nghệ.

Hội nghị thường niên của Mạng lưới ASCN có sự tham gia của 10 nước thành viên thuộc ASEAN, gồm Đại diện quốc gia và Trưởng đại diện Đô thị thông minh đến từ 26 thành phố Mạng lưới. Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của các Đô thị thông minh và bền vững của các nước ASEAN. 

Tại Hội nghị lần này, Điều khoản tham chiếu Mạng lưới Đô thị Thông minh – ASCN đã được thông qua để đệ trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35, được tổ chức vào cuối năm 2019 tại Băng Cốc. Theo Điều khoản này, ASCN sẽ cung cấp đầu vào tư vấn và chiến lược cho các sáng kiến Đô thị thông minh của các Thành viên, nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự Đô thị thông minh trong ASEAN, theo đó quy định các công việc cụ thể để thực hiện mục tiêu này.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Việt Nam đánh giá cao các thành quả đạt được cũng như các định hướng mục tiêu trong tương lai của Mạng lưới. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm Thành viên của Mạng lưới trong điều kiện cho phép, tích cực từng bước tiếp cận, học hỏi, phát triển đô thị thông minh phù hợp điều kiện Việt Nam, hội nhập với ASEAN và thế giới.

Năm 2020, Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN, đồng thời sẽ là nước chủ nhà tổ chức các hoạt động của Mạng lưới ASCN. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết thêm, Việt Nam hiện đang xây dựng Đề án tổ chức với mục tiêu: Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hình thành liên kết về phát triển đô thị thông minh giữa các nước, các địa phương, các doanh nghiệp tư nhân và các bên liên quan khác; từng bước nghiên cứu, thiết lập khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng thông minh – tăng trưởng xanh và bền vững; tăng cường quảng bá, thu hút sự quan tâm đầu tư, hợp tác quốc tế cũng như tận dụng nguồn lực trong nước để triển khai các kế hoạch hành động, cũng như các dự án phát triển đô thị thông minh cụ thể. Thay mặt đoàn công tác Việt Nam, Thứ trưởng đã gửi lời mời trân trọng đến các quốc gia thành viên tham dự các hoạt động của ASCN năm 2020.

Thanh Ngân