Bất động sản

Đã Nẵng điều chỉnh giá đất, thu hút nhà đầu tư

Thứ hai, 29/3/2021 | 13:40 GMT+7
Ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2021).

Tại buổi lễ công bố, lãnh đạo TP đã cung cấp thông tin về Nghị định triển khai Nghị quyết số 119 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của TP Đà Nẵng; Quyết định số 359 ngày15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP; quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng công bố thông tin một số chủ trương về giá đất trên địa bàn TP. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng ban quyết định điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020 - 2024 của Quyết định số 09 ngày 07/4/2020 của UBND TP.

Đã Nẵng điều chỉnh giá đất, thu hút nhà đầu tư

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh tỷ lệ % giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh so với giá đất ở cùng vị trí. Cụ thể giá đất thương mại dịch vụ điều chỉnh từ 80% thành 70%. Giá đất sản xuất kinh doanh điều chỉnh từ 60% thành 50% (giảm 10% so với hiện nay). UBND TP Đà Nẵng cho biết: việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

Việc quy định giá đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh (chỉ áp dụng cho bãi giữ xe) thời hạn 70 năm bằng 35% so với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là giá đất thương mại dịch vụ cùng vị trí sẽ tạo điều kiện thu hút được các nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư vào những công trình công cộng (bãi xe), đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi các nhà đầu tư.

Ngày 26/3/2021, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 06 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa TP Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020). Trong đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng đang tập trung quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, năm 2021 sẽ đấu giá 34 khu đất (hơn 637.000 m2), năm 2022 đấu giá 33 khu đất (142.000 m2), năm 2023 đấu giá 35 khu đất (hơn 163.000 m2 ), năm 2024 đấu giá 47 khu đất (hơn 211.000m2) và năm 2025 đấu giá 37 khu đất (hơn 211.000m2).

Hạ Quyên