Bất động sản

Quảng Bình siết hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ sáu, 22/4/2022 | 07:57 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn số 633 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị địa phương tập trung rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc này nhằm mục đích chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo việc đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó chú trọng rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục đưa quyền sử dụng đất ra tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022 của Bộ Tư pháp; đảm bảo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những dự án có giá trị lớn.

Quảng Bình siết hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Bên cạnh đó, chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi; không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Mặt khác, các ngành, địa phương tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan, tiến độ triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, bất động sản để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhất là trường hợp có biểu hiện bất thường trong tổ chức đấu giá đất; tham mưu xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất; nghiên cứu tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để khắc phục bất cập, thiếu sót.

Nhật Linh