Tiết kiệm điện năng

Đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân vào hoạt động tiết kiệm năng lượng

Thứ năm, 15/4/2021 | 16:48 GMT+7
Cần đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân vào hoạt động tiết kiệm năng lượng bởi đây là đối tượng chủ chốt thực hiện và có khả năng triển khai thành công các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG), mới đây, tại Hà Nội, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Cuộc họp lần thứ 6 Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả năng lượng.

Cuộc họp lần thứ 6 Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả năng lượng

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá cao vai trò của các hoạt động về hiệu quả năng lượng trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng của Việt Nam nói riêng và của các nước ASEAN đang tăng cao. 

Thứ trưởng nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Chính phủ Việt Nam coi trọng, đã được thể chế hóa tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản dưới Luật. Gần đây nhất, vấn đề này được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Chỉ thị số 20/CT-TTg về Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, đưa vào dự thảo Tổng sơ đồ điện 8. Bộ Công Thương trong những năm qua đã thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với sự hợp tác, hỗ trợ của các Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe kết quả hoạt động của VEPG, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019 - 2020 và định hướng năm 2021, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng, định hướng các hoạt động của Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả năng lượng trong thời gian tới.

Theo đó, các đại biểu đề xuất cần đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân vào hoạt động tiết kiệm năng lượng. Đây là đối tượng chủ chốt thực hiện và có khả năng triển khai thành công các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh các giải pháp về truyền thông, hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt là cần có cơ chế tài chính cụ thể để các doanh nghiệp tư nhân có thể vận dụng, chủ động thực hiện những giải pháp về tiết kiệm năng lượng.

Thêm vào đó, cần đẩy mạnh hoạt động của mô hình ESCO tại Việt Nam. Cùng với việc truyền thông, xây dựng các mô hình điển hình ESCO thì cần thiết phải có cơ chế tài chính cho doanh nghiệp ESCO và những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các công ty ESCO...

Cần đẩy mạnh các giải pháp về truyền thông, hỗ trợ kỹ thuật và cơ chế tài chính cụ thể để các doanh nghiệp tư nhân có thể vận dụng, chủ động thực hiện những giải pháp về tiết kiệm năng lượng

Kết thúc cuộc họp, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, chủ trì Nhóm Công tác đánh giá cao những giải pháp, kiến nghị của các chuyên gia, tổ chức và các Bộ, ngành để đẩy mạnh hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là việc triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. Trong thời gian tới, hoạt động của Chương trình quốc gia sẽ được triển khai rộng khắp đến các địa phương trong cả nước, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Các hỗ trợ và hợp tác của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế sẽ được tận dụng tối đa để hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế để các đối tượng dễ vận dụng, xây dựng các mô hình thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp.

Đức Dũng