Tiết kiệm điện năng

Tỉnh Hậu Giang lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ ba, 6/4/2021 | 11:15 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 5/4/2021 “Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” gửi Bộ Công Thương.

Theo Kế hoạch, năm 2022, tỉnh Hậu Giang sẽ tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: tổ chức đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: thường xuyên cập nhật, giới thiệu các mô hình, giải pháp, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hội thảo, hội nghị tập huấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hỗ trợ, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn; hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng: nhân rộng mô hình đầu tư mới các dự án chiếu sáng công cộng mới hoặc sửa chữa cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng sang sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện (đèn hiệu suất cao, đèn LED, có nhiều cấp công suất) và áp dụng công nghệ hiện đại để điều khiển hệ thống chiếu sáng.

Tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng, quản lý các toà nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhất là đối với các trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng phương tiện giao thông vận tải. Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện trung thế, hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn hao trong khâu truyền tải và phân phối điện.

Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các chương trình truyền hình, truyền thanh, tờ rơi...

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực của chương trình tại địa phương, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2022, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia, Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Đầu mối làm việc với Bộ Công Thương về hỗ trợ kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ 2022 để thực hiện các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng mới...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan để tổ chức thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng như: phổ biến, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong thiết kế công trình xây dựng và vật liệu xây dựng đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng và các đơn vị quản lý công trình. Trong công tác thẩm định dự án, hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp cần chú trọng đến nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng.

Hậu Giang sẽ tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các chương trình truyền hình, truyền thanh, tờ rơi...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang giao các Sở, ngành có liên quan cùng phối hợp với thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện: 12.700.000 đồng; trong đó: vốn của doanh nghiệp (hình thức hợp tác theo đối tác công tư): 10.000.000.000 đồng, vốn hỗ trợ của Trung ương năm 2022: 2.700.000.000 đồng. Tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng, các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng sử dụng nguồn kinh phí đối ứng của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mai Chi