Tập trung xử lý nước thải để trả lại màu xanh cho các dòng sông

Thứ tư, 27/1/2021 | 15:23 GMT+7
Ngày 26/1, tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã có những nhận xét và chỉ đạo về vấn đề xử lý chất thải rắn, tìm biện pháp giải quyết ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhận định, nước ta sẽ đứng trước nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ đen, lạc hậu và ô nhiễm của thế giới nếu không có giải pháp chủ động phòng ngừa và kiểm soát. Hiện tại, môi trường trong nước vẫn đã và đang chịu áp lực lớn từ các nguồn ô nhiễm môi trường, đặc biệt ô nhiễm này tiếp tục gia tăng nhanh về số lượng, quy mô và mức độ tác động.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, Tổng cục Môi trường cần tập trung xử lý vấn đề chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt; tìm biện pháp giải quyết ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; chủ động phòng ngừa kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm thông qua hệ thống quan trắc môi trường tự động, hiện đại, đồng bộ.

Tình trạng ô nhiễm ở sông Nhuệ

Cụ thể, để đảm bảo chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường sẽ đánh giá sức chịu tải của môi trường nước mặt và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với một số sông như sông Cầu, Nhuệ, Đáy, Vu Gia - Thu Bồn, Đồng Nai và một số sông liên tỉnh khác.

Đặc biệt lưu ý đến việc xử lý ô nhiễm nguồn nước, việc đánh giá sức chịu tải của các lưu vực sông phải làm ngay trong năm 2021; có đề xuất dự án xử lý ô nhiễm môi trường ở Bắc Hưng Hải. Để trả lại màu xanh cho các dòng sông phải tập trung quản lý nước thải. Chủ động phòng ngừa kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm thông qua quan trắc tự động, liên tục.

Tổng cục cũng sẽ triển khai các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Như: xây dựng và trình ban hành Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025; rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam…

Về đảm bảo mảng xanh cho phát triển bền vững, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục Môi trường xác định, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mở rộng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên. Tăng cường kiểm soát tác động tiêu cực của các dự án, hoạt động kinh tế tới thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phải tạo được cơ chế chính sách, đồng thời hướng dẫn về quy hoạch, đầu tư, tổ chức dịch vụ đấu thầu, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể, rõ ràng.

Thanh Tâm (t/h)