UNDP hỗ trợ thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng BĐKH ở Việt Nam

Thứ sáu, 22/1/2021 | 16:28 GMT+7
Ngày 22/1, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ triển khai dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của Việt Nam”.

Theo kế hoạch, trong quý I/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UNDP cùng các Bộ, cơ quan liên quan sẽ triển khai xây dựng và vận hành giao diện trực tuyến cơ sở dữ liệu về BĐKH, đánh giá rủi ro khí hậu và tính dễ bị tổn thương cho các lĩnh vực ưu tiên. Dự kiến, đến quý I/2022 có thể đưa ra báo cáo kỹ thuật và hướng dẫn triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP), cùng với đề xuất khung hệ thống giám sát, báo cáo đánh giá cho các lĩnh vực này. Đến quý III/2022 sẽ có đề xuất định hướng triển khai NAP giai đoạn tiếp theo.

BĐKH đang ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam

Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH của Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ với nhiều mục tiêu cụ thể. Trước hết là xây dựng và triển khai NAP của Việt Nam nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước tác động của BĐKH; thúc đẩy lồng ghép thích ứng với BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, ngành và địa phương; tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong quản lý, triển khai những hoạt động thích ứng, cũng như thu hút khối tư nhân tham gia những hoạt động này; hỗ trợ xây dựng khung giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải và y tế.

Theo bà Sitara Syed, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH của Việt Nam” là cơ hội để các Bộ, ngành nâng cao năng lực xây dựng, triển khai NAP phù hợp với yêu cầu quốc tế, đặc biệt là khả năng phát hiện rủi ro trước tác động của BĐKH và xác định các hoạt động thích ứng ưu tiên. Các Bộ cần giữ vai trò chủ đạo trong xác định yêu cầu kỹ thuật cần thiết và kết nối, hợp tác chặt chẽ với các ban ngành, đối tác liên quan để triển khai hiệu quả kế hoạch chung.

Đây cũng là giải pháp giúp giải quyết nhu cầu về tài chính, bằng cách hỗ trợ các Bộ, ngành địa phương lồng ghép thích ứng BĐKH vào các kế hoạch phát triển, tăng khả năng tiếp cận ngân sách, cùng nhau xem xét những vấn đề cần ưu tiên tập trung để tối đa hóa nguồn lực, cũng như thu hút khu vực tư nhân trở thành các chủ thể thực hiện các nhiệm vụ thích ứng, khuyến khích xây dựng cơ chế thúc đẩy hợp tác với Chính phủ. UNDP cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

Kim Bảo