Đưa đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên vào vận hành

Thứ tư, 10/7/2024 | 17:01 GMT+7
Ban quản lý dự án lưới điện (BA1) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu), các đơn vị liên quan hoàn thành nghiệm thu, đóng điện dự án đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên, đưa vào khai thác, vận hành an toàn, ổn định.

Dự án đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng do EVNNPC làm chủ đầu tư và giao BA1 trực tiếp quản lý, điều hành.

Dự án có quy mô cải tạo và xây dựng mới đường dây 110kV từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên với tổng chiều dài 4,741km; xây mới ngăn lộ 110kV trong trạm 110kV Than Uyên đấu nối cho mạch 2.

ư

Đóng điện, đưa dự án đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên vào vận hành

Dự án đi vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc giải tỏa công suất các dự án thủy điện vừa và nhỏ trong khu vực lên hệ thống điện; chống quá tải cho đường dây 110kV mạch đơn từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên khi các Nhà máy thủy điện Nậm Mở 2, Mường Kim 3, Nậm Bon… đi vào vận hành trong giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, dự án tăng cường liên kết lưới, giảm tổn thất công suất, nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối khu vực huyện Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung; đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần thiết thực vào thành tích chung chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, 55 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Phương Anh