Năng lượng phát triển

Đưa năng lượng vào chương trình giám sát của Quốc hội

Thứ ba, 24/5/2022 | 08:47 GMT+7
Ngày 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021; việc xây dựng và triển khai Chương trình giám sát năm 2022 và dự kiến Chương trình giám sát năm 2023.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn, nội dung đã thực hiện, năng lực thực hiện của các cơ quan, đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát. Cụ thể như sau

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (dự kiến giao Ủy ban Xã hội chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (dự kiến giao Hội đồng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (dự kiến giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 (dự kiến giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tham mưu về nội dung).

Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. (Ảnh: quochoi.vn)

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, việc xây dựng và triển khai Chương trình giám sát năm 2022, đồng thời đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nguồn năng lượng giai đoạn 2021 - 2026, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho rằng, đây là vấn đề cần thực hiện giám sát tối cao khi đất nước ta đang đứng trước những thách thức lớn về nhu cầu đủ năng lượng cho sinh hoạt của trăm triệu dân và để phát triển kinh tế. Đồng thời, nước ta  đang đứng trước đòi hỏi cấp thiết về việc chuyển đổi nguồn năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, sinh khối…

Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cũng cho rằng, lựa chọn chuyên đề 4 có ý nghĩa quan trọng khi vấn đề bảo đảm điện cho phát triển cũng như thực hiện chỉ tiêu phát thải ròng. Việc chậm phê duyệt Quy hoạch điện VIII cũng ảnh hưởng đến các ngành khác. Do đó, Quốc hội nên đưa vào chương trình giám sát tối cao để tìm cách đồng hành cùng với Chính phủ, thể hiện chủ trương Quốc hội sẽ sẵn sàng đồng hành với Chính phủ để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề trọng điểm của đất nước.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trên cơ sở thảo luận tại hội trường và kết quả phiếu xin ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội 2023 và Nghị quyết về thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội trong kỳ họp.

PV