Sản phẩm, công nghệ

EVNNPC tiến tới hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số

Thứ năm, 17/11/2022 | 14:32 GMT+7
Đến hết tháng 10, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cơ bản hoàn thành 11/11 nhiệm vụ chuyển đổi số được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao chung các Tổng công ty trực thuộc thực hiện giai đoạn 2021- 2022.

Theo EVNNPC, các nhiệm vụ chuyển đổi số mà EVNNPC cơ bản hoàn thành là hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS, sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị, xây dựng cho cán bộ công nhân viên trong lĩnh vực kỹ thuật một Dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất, dịch vụ trực tuyến, đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quản lý dự án, hồ sơ điện tử, ứng dụng các công nghệ mới trong khảo sát, thiết kế, văn phòng số, quy trình nội bộ, hệ thống báo cáo điều hành.

Đồng thời, EVNNPC cũng đã cơ bản hoàn thành 7/12 nhiệm vụ do Tổng công ty đăng ký với EVN giai đoạn 2021 - 2022 gồm: dự án phần mềm quản lý máy biến áp; phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện; số hóa phần lớn hồ sơ trong lĩnh vực tài chính kế toán bao gồm các hồ sơ mua sắm, cấp phát vốn, giải ngân, quyết toán; lĩnh vực kỹ thuật vận hành, số hoá toàn bộ các đầu sổ, lý lịch thiết bị; dự án nâng cấp phần mềm ECP; xây dựng Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn; xây dựng một số trạm biến áp kỹ thuật số.

EVNNPC đã cơ bản hoàn thành 11/11 nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao trong giai đoạn 2021- 2022

EVNNPC đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ còn lại theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đăng ký. Cụ thể là nhiệm vụ xây dựng phần mềm số hoá các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC; xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS); xây dựng kho dữ liệu tập trung của EVNNPC; chương trình tự động hóa lưới điện trung áp DMS; xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng tại Yên Viên.

Những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số của EVNNPC đã góp phần thực hiện mục tiêu chung của EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022 và tạo tiền đề để Tập đoàn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025.

Đình Tú