EVNNPT và EVNEPTC ký hợp đồng dịch vụ truyền tải điện giai đoạn 2019 - 2023

Thứ năm, 17/10/2019 | 09:33 GMT+7
Tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) vừa ký kết hợp đồng dịch vụ truyền tải điện giai đoạn 2019 - 2023.

Năm 2019 là năm thứ 11 kể từ khi thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, EVNNPT đã thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ truyền tải điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua Hợp đồng ký kết với Công ty Mua bán điện (đơn vị được EVN ủy quyền).

Hợp đồng dịch vụ truyền tải điện giai đoạn 2016 - 2018 đã kết thúc tại thời điểm 31/12/2018. Để triển khai ký kết hợp đồng trong giai đoạn tiếp theo, ngay từ đầu năm 2019, EVNNPT và EVNEPTC đã chủ động đàm phán các nội dung của hợp đồng phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn giao.

Hai bên thống nhất các nội dung của dự thảo hợp đồng để trình Tập đoàn và đã được Tập đoàn thông qua tại văn bản số 4725/EVN-TCKT ngày 04/9/2019 trước khi tiến hành ký chính thức.

Đại điện EVNNPT và EVNEPTC ký hợp đồng dịch vụ truyền tải điện giai đoạn 2019 - 2023

Hợp đồng dịch vụ truyền tải điện lần này được ký cho thời hạn 5 năm bao gồm 13 điều khoản và 3 phụ lục, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023 với giá truyền tải điện được điều chỉnh hàng năm theo quyết định của Bộ Công Thương và Tập đoàn, trong đó giá truyền tải điện năm 2019 là 101,3 đồng/kWh.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Trong những năm qua, nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, đồng thời khối lượng quản lý vận hành lưới điện truyền tải cũng tăng tương ứng, đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ nguồn điện và phụ tải với tốc độ tăng trưởng sản lượng điện truyền tải bình quân 10,84% năm. Tổng công ty đã tăng cường đầu tư và quản lý vận hành lưới điện truyền tải đảm bảo an toàn, ổn định, liên tục, góp phần cùng EVN cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt đối với TP Hà Nội, TPHCM, các tỉnh khu vực miền Nam, vùng kinh tế và khách hàng trọng điểm.

Năm 2018, tổng sản lượng điện được truyền tải đạt 184,52 tỷ kWh, tăng trưởng 11,03% so với năm 2017, giá truyền tải 110,88 đồng/kWh, tổng doanh thu dịch vụ truyền tải điện là 20.458 tỷ đồng.

Năm 2019, kế hoạch sản lượng điện truyền tải EVN giao là 203,2 tỷ kWh, tăng trưởng 10,13% so với năm 2018, giá truyền tải 101,3 đ/kWh, doanh thu dịch vụ truyền tải ước đạt 20.584 tỷ đồng.

Đình Tú