Năng lượng mặt trời

EVNSPC: Sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới đạt 35,33 triệu kWh

Thứ sáu, 8/11/2019 | 14:31 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới 10 tháng năm 2019 đạt 35,33 triệu kWh.

Đến ngày 30/10/2019, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của khách hàng tại 21 tỉnh thành phía Nam là 148.813 kWp. Hiện có 8.299 khách hàng đã được lắp đặt công tơ 2 chiều bán điện dư cho EVNSPC từ hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái. Sản lượng điện phát lên lưới đến đến 30/10/2019 là 35,33 triệu kWh.

EVNSPC vẫn đang lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở các đơn vị trực thuộc. Tổng công ty đầu tư lắp đặt tại 179 vị trí với tổng công suất 7.369 kWp, trong đó có 167 vị trí (công suất trên 6.884 kWp) đã được đưa vào vận hành.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Tổng công ty đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm điện như: tổ chức Ngày hội tiết kiệm điện; tiếp tục triển khai các mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp; các dự án tiết kiệm năng lượng đầu tư theo mô hình ESCO...

Cũng theo báo cáo của EVNSPC, lũy kế đến tháng 10/2019 sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 62 tỷ 948,85 triệu kWh, tăng 9,69% so với cùng kỳ 2018. Lũy kế đến tháng 10/2019 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 60 tỷ 190 triệu kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế đến tháng 10/2019, tại 21 tỉnh thành phố phía Nam đã thực hiện tiết kiệm được 1 tỷ 166 triệu kWh.

Đến tháng 10/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 219,8/306 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,63/2 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,88/5,33 lần (thực hiện/kế hoạch).

EVNSPC chính thức đóng điện đưa vào vận hành công trình đường dây 22kV vượt biển cấp điện cho xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên

Trong 10 tháng năm 2019, toàn Tổng công ty giải quyết cấp điện và đưa vào vận hành 4.600 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,54 ngày/1 công trình. Đối với cấp điện hạ thế, Tổng công ty giải quyết cấp điện cho 223.605 khách hàng mới, bao gồm 67.706 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và 114.298 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn. Đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt, đã giải quyết cấp điện 41.601 khách hàng.

Tính đến tháng 10/2019, Tổng công ty khởi công 31 công trình lưới điện 110kV, hoàn thành đóng điện 22 công trình lưới điện 110kV. Tổng công ty đóng điện đưa vào vận hành chính thức công trình đường dây 22kV vượt biển cấp điện cho xã đảo Tiên Hải (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) vào ngày 25/10/2019.

Trong tháng 11/2019, EVNSPC sẽ tăng cường hoạt động củng cố lưới điện phòng chống lụt bão. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các hoạt động theo chỉ thị tiết kiệm điện của Chính phủ, hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn. Đồng thời, Tổng công ty sẽ mở rộng các loại hình dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ điện trực tuyến kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia.

Lan Anh