Bất động sản

Giải quyết vướng mắc hơn 1.000 trường hợp đất "giấy tay" dự án sân bay Long Thành

Thứ ba, 6/7/2021 | 10:13 GMT+7
Dự án sân bay Long Thành hiện có hơn 1.000 trường hợp cho tặng, thừa kế, chuyển nhượng, mua bán đất bằng giấy viết tay. Việc xử lý chính sách khi thu hồi đất đối với các trường hợp đất "giấy tay" đang là khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai dự án hiện nay.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh phải thực hiện thu hồi diện tích 5 nghìn ha đất, trong số này có gần 3 nghìn ha đất thuộc quyền sử dụng của hơn 5,5 nghìn hộ gia đình, cá nhân.

Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của địa phương đã thực hiện công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 3,9 nghìn hộ dân trong vùng dự án. Trong đó, đã thực hiện chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 6,9 nghìn tỉ đồng cho hơn 3 nghìn hộ dân.

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất phương hướng giải quyết các trường hợp đất "giấy tay" trong thu hồi, bồi thường đất dự án sân bay Long Thành

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đang gặp một số khó khăn vướng mắt việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất với diện tích đất "giấy tay" trong vùng dự án.

Để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hồi đất giấy tờ tay của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh phương án xử lý chính sách khi thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp đất "giấy tay" thuộc dự án sân bay Long Thành. Theo đó sẽ chia làm 3 trường hợp.

Cụ thể, trường hợp 1 là đất chuyển nhượng, cho tặng trọn thửa bằng giấy tay trước ngày 1/7/2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực). Đối với các trường hợp này, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND huyện Long Thành thực hiện sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có cơ sở thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Đối với trường hợp thứ 2 là đất chuyển nhượng, cho tặng trọn thửa bằng giấy tay sau ngày 1/7/2014, Sở TN&MT đề xuất thực hiện chính sách đối với người đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng địa phương phải thực hiện làm việc để tránh xảy ra tranh chấp giữa người được cho tặng, chuyển nhượng với người cho tặng, chuyển nhượng.

Đối với trường hợp thứ 3 là cho tặng, chuyển nhượng một phần thửa đất bằng giấy viết tay chưa có căn cứ pháp lý nào thể thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất cần thực hiện phân loại cụ thể từng trường hợp để xử lý. Đối với những trường hợp khó thì xử lý sau.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, để đẩy nhanh tiến độ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, UBND huyện Long Thành cần tập trung xử lý đối với 209 trường hợp chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất trọn thửa nhưng chưa lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với 902 trường hợp chuyển nhượng cho tặng quyền sử dụng một phần thửa đất, UBND tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để xử lý các vướng mắc. Trong đó, đại diện Sở TN&MT sẽ làm tổ trưởng tổ công tác. Thành viên tổ công tác sẽ bao gồm đại diện các cơ quan gồm: Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Thanh tra tỉnh.

“Các trường hợp khó, UBND sẽ xin ý kiến Trung ương, ý kiến Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo các bộ ngành hướng dẫn xử lý. Tổ công tác phải xây dựng kế hoạch, phân chia công việc để hoàn thành xử lý dứt điểm trong tháng 8/2021”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Thủy Quỳnh