Giảm thiểu ô nhiễm nước tại hệ thống thủy lợi Bắc Đuống

Thứ bảy, 15/6/2024 | 15:12 GMT+7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học thực hiện các biện pháp khoa học công nghệ giảm thiểu ô nhiễm nước; đóng góp ý kiến cho quy trình vận hành, phương án tổ chức quản lý và quy chế bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Đuống.

Hệ thống thủy lợi Bắc Đuống là công trình thuộc địa bàn 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh và một số xã của huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), có nhiệm vụ tưới, tiêu cho gần 50.000ha. Những năm gần đây, hệ thống là nơi tiếp nhận khối lượng lớn nước thải dân sinh, công nghiệp, làng nghề… dẫn đến tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. 

Do đó, tỉnh Bắc Ninh quan tâm triển khai nhiều hoạt động liên quan bảo vệ môi trường và các công trình thủy lợi, trong đó nhiều dự án liên quan xử lý nước thải đã cải thiện một phần chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Đuống.

Hệ thống thủy lợi Bắc Đuống

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo kết quả áp dụng một số giải pháp khoa học công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm nước; dự thảo quy trình vận hành hệ thống; xây dựng phương án tổ chức quản lý chất lượng; quy định bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Đuống do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trình bày.

Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo tập trung làm rõ trách nhiệm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, sự phối hợp của các ngành liên quan trong công tác quản lý; bảo vệ chất lượng nước hệ thống công trình thủy lợi ở Bắc Ninh. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện quy trình vận hành để giảm thiểu ô nhiễm; thực trạng công tác bảo vệ chất lượng nước; bài học kinh nghiệm về bảo vệ chất lượng nước. Trách nhiệm của ngành tài nguyên và môi trường trong quản lý chất lượng nước, thực trạng xả thải vào hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh; thực trạng và giải pháp quản lý nước thải trong khu công nghiệp tỉnh trước khi xả vào hệ thống thủy lợi.

Từ đó, các đại biểu gợi mở những giải pháp tích cực trong giảm thiểu ô nhiễm nước, quy trình vận hành, phương án quản lý và quy chế bảo vệ chất lượng nước, góp phần nâng cao khả năng phục vụ sản xuất của hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Kim Bảo (T/H)