Năng lượng phát triển

Gỡ vướng trong việc hoàn thuế GTGT cho các dự án đầu tư điện

Thứ sáu, 19/3/2021 | 16:13 GMT+7
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách cho biết, đã nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về vấn đề khó khăn trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các dự án đầu tư ngành điện. Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định liên quan.

Tổng cục Thuế vừa có buổi làm việc với 13 doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư điện.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp có ý kiến về vấn đề khó khăn trong việc hoàn thuế GTGT. Cụ thể, theo quy định của Luật Thuế GTGT: cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

“Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách làm việc với các doanh nghiệp thực hiện dự án điện

Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định rõ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này. Theo đó, hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều 11 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương cũng quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực: chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Các dự án đầu tư nhà máy điện đang gặp khó khăn về việc hoàn thuế GTGT

Như vậy, đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án nhà máy điện (thường có thời gian đầu tư dài) thì sẽ gặp khó khăn về vốn do việc hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án trong giai đoạn đầu tư sẽ được thực hiện khi kết thúc dự án và được Bộ Công Thương cấp “Giấy phép hoạt động điện lực” (trước thời điểm dự kiến đi vào hoạt động thương mại chính thức 15 ngày). 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp ngành điện đang phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp.

Phó Tổng cục trưởng cho hay, thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư ngành điện gặp khó khăn, vướng mắc trong hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định về pháp luật thuế, pháp luật đầu tư, pháp luật điện lực, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư nhà máy điện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo taichinhdoanhnghiep.net.vn