Tiết kiệm điện năng

Hà Nội ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ sáu, 8/9/2023 | 10:40 GMT+7
Thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4281/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định nêu: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội đã ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng

Quy định nhằm mục đích hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sử dụng năng lượng, áp dụng các biện pháp tiên tiến, sáng tạo để sử dụng năng lượng hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở, doanh nghiệp phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới. Bên cạnh đó, công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh cho các đối tượng theo quy định tại Điều 2 của Quy định.

Phạm vi, đối tượng áp dụng là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với cơ sở là công trình xây dựng; công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoạch vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên; cơ sử sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2 triệu kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6,5 triệu kWh/năm); công trình xây dựng (kinh doanh, dịch vụ, nhà ở) có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 2.500 m2.

Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, thủ trưởng các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Tiến Đạt