Tiết kiệm điện năng

Hà Nội chuẩn bị kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

Thứ năm, 2/12/2021 | 09:59 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, mục tiêu trong năm 2022, toàn thành phố phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 1,3 - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đồng thời đạt chỉ tiêu 60% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng. 70% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 55% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 70% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Thành phố cũng bảo đảm tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn; đạt 55 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được công nhận danh hiệu sử dụng “năng lượng xanh”, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và có ít nhất 2 - 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp quốc gia và khu vực ASEAN.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 1.000 lượt cán bộ kỹ thuật, người quản lý năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng; đào tạo và cấp chứng chỉ 25 - 30 cán bộ quản lý năng lượng.

Ngoài góp phần giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành, phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 - 2020, thành phố còn đặt mục tiêu phấn đấu đạt 45% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu mức tiết kiệm năng lượng 1,3 - 1,7% so với dự báo nhu cầu

Để hoàn thành các mục tiêu mà chương trình đề ra, cùng với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện, UBND thành phố còn triển khai 5 nhóm giải pháp. Cụ thể là: huy động và ưu đãi đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phát triển dịch vụ tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thành phố sẽ siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và các tổ chức tư vấn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng.

UBND thành phố Hà Nội giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức liên quan thực hiện phân phối, bán lẻ và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện phù hợp các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm). Xây dựng các công cụ dự báo quản lý nhu cầu điện, hiện đại hóa hệ thống đo đếm để giảm tổn thất điện năng.

Phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho từng nhóm khách hàng. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, các buổi tuyên truyền trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng điện mặt trời mái nhà.

Đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng công nghệ...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện; vận động các cơ sở sử dụng điện tiết kiệm. Hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền rộng rãi các biện pháp tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện của thành phố... và tự cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, kinh phí hợp pháp khác theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao.

An Vinh