Hà Nội tăng cường giải pháp lâu dài chống úng ngập

Thứ hai, 21/11/2022 | 08:28 GMT+7
Trước thực trạng các trận mưa lớn gây quá tải công suất của hệ thống thoát nước, Hà Nội đã và đang tăng cường công tác thoát nước phòng, chống úng ngập trên địa bàn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, những năm qua, công tác thoát nước phòng, chống úng ngập đã được thành phố quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, với các trận mưa có lượng mưa lớn trên diện rộng, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn bị ngập sâu, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống của nhân dân.

 Tăng cường giải pháp lâu dài chống úng ngập tại Thủ đô

Các đơn vị đã tổ chức ứng trực để duy trì, xử lý việc tiêu thoát nước, giảm úng ngập trong thời gian sớm nhất và hướng dẫn phân luồng giao thông, đã từng bước khắc phục úng ngập. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố thực hiện một số giải pháp căn cơ, lâu dài giải quyết tình trạng úng ngập.

Cụ thể, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án thoát nước và xử lý nước thải đã có chủ trương đầu tư như: Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND; Kế hoạch số 312/KH-UBND về phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị duy trì thoát nước đô thị nghiên cứu, đề xuất các giải pháp căn cơ, lâu dài: đầu tư các trạm bơm tiêu thoát nước đô thị; phối hợp với UBND các quận nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng một số hầm chứa nước tại các khu vực trũng thấp để giảm úng ngập cục bộ (bằng nguồn vốn đầu tư công của quận hoặc các nguồn vốn huy động khác).

Hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan rà soát các quy hoạch về nước như: Quy hoạch thoát nước, Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thực trạng về thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung về quy hoạch thoát nước đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị và biến đổi khí hậu, cập nhật vào đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đang triển khai thực hiện.

Thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được phê duyệt, thành phố sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án phát triển đô thị, phát triển hệ thống thoát nước phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố.

Mộc Trà (T/H)