Công trình xanh

Hà Nội thành lập cụm công nghiệp xanh, sạch

Thứ hai, 23/3/2020 | 09:38 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc xem xét thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức theo hướng xanh, sạch.

Hà Nội phát triển cụm công nghiệp theo hướng xanh, sạch

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND huyện Hoài Đức chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan giám sát việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, bảo đảm phát triển theo định hướng công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn).

Ngoài ra, phải ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, bãi để xe, trạm nạp điện…); bảo đảm việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, chất thải.

Đồng thời, ưu tiên di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề tại khu dân cư ra khu vực sản xuất tập trung nhưng phải bảo đảm các tiêu chí về kỹ thuật và môi trường nêu trên.

Nam Thanh