Bất động sản

Hải Phòng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới

Thứ năm, 9/12/2021 | 15:46 GMT+7
Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số giá đất (K) do UBND TP Hải Phòng ban hành có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/12/2021.

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân: áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,1 (trước là 1,0) theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng khi nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; nhà nước cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Áp dụng hệ số 1,2 đối với các trường hợp: khi xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm hoặc một lần (trước là 1,0); xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Hải Phòng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 10/12/2021

Đối với những tổ chức được nhà nước cho thuê đất, khi xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo (không phải chu kỳ ổn định đơn giá đầu tiên); đang sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng thuê đất được quy định tại điểm B, khoản 2, điều 18, Thông tư 77/2014 của Bộ Tài chính nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của tổ chức, đơn vị theo quy định tại điều 101, Nghị định 151/2015 của Chính phủ thì điều chỉnh hệ số giá đất bằng 1,0 giá đất hiện hành.

Trường hợp thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản được quy định tại khoản 1, điều 10 Luật Đất đai 2013, sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 đối với trường hợp thuê đất trả tiền 1 lần, hệ số là 1,0 đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, không có sự thay đổi so với trước.

Trong trường hợp xác định số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2.

Đối với các trường hợp khác, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ cụ thể cho từng trường hợp giao đất, cho thuê đất, trình UBND thành phố phê duyệt.

Nhật Linh (t/h)