Hàn Quốc hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng đô thị thông minh

Thứ năm, 16/2/2023 | 21:28 GMT+7
Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc đã vừa phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai năm 2023 dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (dự án VKC).

Trước đó, ngày 12/5/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ban hành quyết định số 38/QĐ-BXD phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thực hiện dự án VKC, nhằm thành lập trung tâm chuyên nghiệp thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến để đóng góp vào sự phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, cụ thể hóa các chính sách của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2030 và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa Bộ Xây dựng Việt Nam - Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc nói riêng.

Dự án VKC được triển khai sẽ góp phần đẩy nhanh công tác thực hiện Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 950) thông qua việc xây dựng hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam và các hoạt động tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ về đô thị thông minh. 

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng đã giao cho nhiệm vụ triển khai dự án VKC cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan. Phía Hàn quốc đơn vị chịu trách nhiệm chính là Viện Kỹ thuật công trình và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS); Tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH); Cơ quan công nghệ hạ tầng tiên tiến Hàn quốc (KAIA).

Cụ thể, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị được Bộ Xây dựng giao là chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài giám sát tiến độ và chất lượng của dự án VKC; điều phối dự án; trực tiếp thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả đầu ra về thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng, tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh.

Năm 2022, dự án đã xây dựng hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam; thí điểm lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh; thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng... Ngay sau khi văn kiện dự án được phê duyệt, nhiều nội dung nghiên cứu đã được các cơ quan liên quan Hàn Quốc triển khai, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị thông minh, so sánh với bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam, từ đó bước đầu đưa ra một số khuyến nghị bộ chỉ số cho quy trình công nhận đô thị thông minh.

Các kinh nghiệm của phía Hàn Quốc trong việc lồng ghép các giải pháp công nghệ, hướng tiếp cận mới để thí điểm vào một khu vực quy hoạch phân khu được đặt ra và bước đầu đã lựa chọn được địa bàn để thí điểm tại Việt Nam. 

Trên cơ sở các định hướng khuyến nghị về việc hoàn thiện pháp lý, thí điểm vào quy hoạch đô thị của Việt Nam, các mô hình, giải pháp công nghệ cụ thể sẽ được trình diễn tại Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng. Mô hình thiết kế Trung tâm hợp tác bước đầu đã được các chuyên gia Hàn Quốc phối hợp với phía Việt Nam để đưa ra ý tưởng, hoàn thiện thiết kế để triển khai đầu tư lắp đặt. 

Các kết quả nghiên cứu sẽ được tích hợp vào nội dung chương trình và tài liệu đào tạo về đô thị thông minh, triển khai đào tạo bồi dưỡng thí điểm trong năm 2023 cho các địa phương tại Việt Nam để từng bước hiện thực hóa Đề án 950 của Chính phủ về phát triển đô thị Việt Nam thông minh bền vững.

An Vinh