Hậu Giang đôn đốc doanh nghiệp lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

Thứ ba, 21/5/2024 | 17:09 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hậu Giang vừa ban hành văn bản số 1174/STNMT-QLMTTN&BĐKH đề nghị chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định của pháp luật.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện có 22 chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (chủ nguồn thải) thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải; trong đó có 15 chủ nguồn thải đang hoạt động và 7 chủ nguồn thải chưa hoạt động. Tính đến đầu tháng 5/2024, mới chỉ có 7 chủ nguồn thải đang hoạt động đã đầu tư lắp đặt tổng cộng 14 trạm quan trắc tự động, liên tục, với 9 trạm quan trắc nước thải, 5 trạm quan trắc khí thải, kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT Hậu Giang theo dõi, quản lý.

Do đó, Sở TN&MT Hậu Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, yêu cầu chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn đã được địa phương cấp thủ tục môi trường - xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc chưa được cơ quan thẩm quyền cấp thủ tục về môi trường phải khẩn trương thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường đúng quy định.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần có giấy phép môi trường

Đối với chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được Bộ TN&MT, UBND tỉnh Hậu Giang, Sở TN&MT tỉnh cấp thủ tục về môi trường - phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại, đề án bảo vệ môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cần khẩn trương thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Văn bản nêu, căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì chậm nhất đến ngày 31/12/2024 các chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải. Sở TN&MT Hậu Giang đề nghị các chủ nguồn thải không thuộc các trường hợp nêu trên cần khẩn trương lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT quản lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Sở TN&MT Hậu Giang đã hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Xây dựng cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục. Sở TN&MT đang tiếp nhận, theo dõi, quản lý dữ liệu quan trắc từ 23 trạm quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải, trong đó có 14 trạm quan trắc tự động của các chủ nguồn thải... trên địa bàn.

Lâm Bảo (T/H)