Bất động sản

Hơn 73.000 trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai ở Bắc Giang

Chủ nhật, 3/10/2021 | 04:26 GMT+7
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, qua rà roát toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 73.000 trường hợp vi phạm liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai với tổng diện tích 14,3 nghìn ha

Cụ thể, trong 9 tháng qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 10 huyện, TP; bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các địa phương. Đồng thời rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm nay.

Ảnh minh họa

Sở đã tập trung tham mưu, chỉ đạo công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất nhiều dự án, nhất là các dự án khu đô thị, khu dân cư lớn, các dự án trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn đầu tư công như dự án: nâng cấp, mở rộng đường gom tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu vượt quốc lộ 37; cải tạo, sửa chữa quốc lộ 17 huyện Việt Yên và Tân Yên…

Đối với đất của các hộ gia đình, Sở đã tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hơn 84.000 giấy chứng nhận, trong đó cấp giấy chứng nhận lần đầu 4.529 giấy, cấp đổi sau đo đạc 9.601 giấy, còn lại là đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cũng theo báo cáo, qua rà roát toàn tỉnh hiện có hơn 73.000 trường hợp vi phạm liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai với tổng diện tích 14,3 nghìn ha. Trong đó đã lập biên bản hiện trạng hơn 47.800 trường hợp, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 2.199 trường hợp, ban hành 1.346 quyết định phạt hành chính hơn 4,3 tỷ đồng.

Khánh Nam