KVT nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Thứ ba, 17/7/2018 | 09:58 GMT+7
Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa tổ chức thành công Diễn đàn văn hóa doanh nghiệp lần thứ 3. Diễn đàn tạo cơ hội để tất cả cán bộ nhân viên cùng chia sẻ, nhìn lại chặng đường xây dựng văn hóa doanh nghiệp KVT đã qua và định hướng cho chặng đường sắp tới.

Tại diễn đàn, ông Trần Nhật Huy – Giám đốc KVT đã chia sẻ về thực trạng văn hóa doanh nghiệp KVT đang xây dựng với 3 giá trị cốt lõi là: kết nối, văn minh, trách nhiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp để văn hóa doanh nghiệp KVT được hình thành rõ nét hơn, CBCNV thấm nhuần và áp dụng triệt để hơn.

Ban lãnh đạo KVT cũng lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận những đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể KVT để cùng nhau xây dựng, hoàn thiện hơn nét văn hóa doanh nghiệp, xứng tầm vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp khí.

Để khắc phục những tồn tại trước đây tại doanh nghiệp, KVT chủ trương xây dựng văn hóa doanh nghiệp với 3 giá trị cốt lõi là kết nối, văn minh, trách nhiệm. Trong đó, tăng cường tính kết nối để làm giảm thiểu các xung đột nội bộ; huy động mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để đạt mục tiêu của doanh nghiệp; tạo ra sự chia sẻ, khơi thông được nguồn tri thức trong doanh nghiệp từ người này cho người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để xây dựng tiêu chí này, KVT tăng cường tổ chức hoạt động tập thể; tăng cường giao lưu với đối tác, các đơn vị bạn; tạo không khí cởi mở, chia sẻ để hiểu biết lẫn nhau, chú trọng tính tập thể trong mọi hoạt động…

Với yếu tố “văn minh”, KVT đặt mục tiêu xây dựng một tập thể văn minh với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, dân chủ, công bằng, minh bạch. Trong tập thể đó, từng cá nhân phải văn minh, thể hiện qua tính kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, thể hiện văn hóa trong giao tiếp, ứng xử…

Yếu tố cốt lõi thứ 3 trong văn hóa doanh nghiệp KVT là “trách nhiệm”, trong đó bao gồm trách nhiệm với công việc, công ty; với khách hàng, đối tác; trách nhiệm xã hội; trách nhiệm của cấp trên với nhân viên và ngược lại.

Sau hơn 2 năm xây dựng và phát triển, giờ đây “văn hóa doanh nghiệp” đã trở thành một cụm từ quen thuộc và từng bước thấm nhuần trong hầu hết các cán bộ nhân viên KVT, góp phần từng bước xây dựng KVT trở thành đơn vị chủ lực và tiêu biểu nhất về môi trường làm việc trong PV GAS; giúp công ty quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các công trình trong chế biến và tàng trữ sản phẩm khí được PV GAS giao; đồng thời góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho PV GAS.

Hải Long