Lạng Sơn: Quản lý nghiêm các công trình giếng khoan

Thứ hai, 14/12/2020 | 16:10 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn số 1547 /UBND-KT chỉ đạo về quản lý, bảo vệ và khai thác công trình giếng khoan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu công trình giếng khoan thuộc dự án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phối hợp với UBND các huyện thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi phá hoại công trình giếng khoan theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện liên quan nghiên cứu, thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại các vùng đã có kết quả điều tra nguồn nước giếng khoan đảm bảo về trữ lượng, chất lượng nước nhằm khai thác bền vững lâu dài, kịp thời cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Khoan giếng tự phát tại tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì phối hợp với các Sở: NN&PTNT, TN&MT, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu những giải pháp khoa học, công nghệ nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng và Tràng Định chỉ đạo UBND các xã nơi có công trình giếng khoan trên địa bàn thường xuyên theo dõi, giám sát, bảo vệ các công trình giếng khoan trên thực địa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, bảo vệ công trình tài sản công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại công trình.

Mặt khác, trong trường hợp giếng khoan không dùng nữa thì phải làm thủ tục trám lấp theo đúng quy định. Cụ thể, để thực hiện việc trám lấp giếng khoan, chủ giếng có thể liên lạc với Phòng TN&MT để được hướng dẫn thủ tục. Chủ giếng có thể lựa chọn tổ chức, cá nhân thi công trám lấp; chịu mọi chi phí trong việc trám lấp giếng; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước các cấp trong quá trình xử lý; và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Huyền Dung