Bất động sản

Lạng Sơn ban hành quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách – hợp thửa

Thứ hai, 18/10/2021 | 14:36 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/10/2021.

Theo quyết định, hạn mức giao đất ở tại nông thôn không quá 400 m2, trong trường hợp hộ gia đình có từ 6 nhân khẩu trở lên cùng sinh sống thì hạn mức giao đất ở tại nông thôn không quá 500 m2.

Hạn mức giao đất ở tại các thị trấn không quá 120 m2. Hạn mức giao đất ở tại các phường, khu vực quy hoạch phát triển đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn không quá 100 m2.

Lạng Sơn ban hành quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách – hợp thửa. (Ảnh minh họa)

Điều kiện chung để thửa đất được tách thửa, hợp thửa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định và trong thời hạn sử dụng đất. Thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cũng được quy định rất cụ thể.

Tại khu vực đô thị (phường, thị trấn), thửa đất ở mới hình thành (không bao gồm diện tích đất hành lang bảo vệ các công trình công cộng) sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tối thiểu là 40 m2, kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3 m, kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 4 m.

Khu vực nông thôn (xã) là khu vực trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị theo quy hoạch được duyệt, thửa đất giáp đường giao thông có mặt cắt đường từ 13 m trở lên (tính từ chỉ giới đường giao thông hoặc chỉ giới quy hoạch đường giao thông). Thửa đất ở mới hình thành sau khi tách thửa phải đảm diện tích thửa đất tối thiểu là 40 m2, kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 4 m, kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 5 m.

Các khu vực còn lại, thửa đất ở mới hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tối thiểu là 60 m2, kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 5 m, kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 6 m.

Thủy Quỳnh