Bất động sản

Khánh Hòa đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thứ tư, 13/10/2021 | 09:46 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với trường hợp dự án chưa có giá đất cụ thể, vẫn tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm rút ngắn thời gian, kịp thời hoàn thiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể; chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp kịp thời với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi tại địa phương mình. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tổ chức xác định giá đất cụ thể, gửi hội đồng thẩm định giá đất trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm kịp thời phối hợp (khi có yêu cầu) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án theo tiến độ, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư dự án luôn phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời thống nhất giải quyết hoặc đề xuất các vướng mắc có liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Khánh Nam