Văn hóa, du lịch

Lạng Sơn phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Thứ hai, 8/7/2024 | 10:34 GMT+7
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Theo đó, thời gian qua, ngành du lịch của tỉnh Lạng Sơn đang có bước phát triển mạnh mẽ, gắn với triển khai các giải pháp phát triển môi trường du lịch địa phương.

Lạng Sơn có 53 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận, chủ yếu là các loại hình du lịch tâm linh, văn hóa, cộng đồng và trên 300 cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, tại một số điểm du lịch và du lịch tự phát vẫn xảy ra tình trạng rác thải chưa được thu gom, xử lý hiệu quả, nhất là khi vào mùa cao điểm du lịch. Một bộ phận cơ sở lưu trú du lịch chưa quan tâm đến các giải pháp bảo vệ môi trường trong và ngoài cơ sở kinh doanh.

Lạng Sơn phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Để bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển du lịch bền vững, Sở VHTT&DL Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp như: phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, người lao động ngành du lịch, doanh nghiệp du lịch, du khách và người dân về đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng những sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm, hướng du khách vào các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan; các cơ sở lưu trú, điểm du lịch tăng cường sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và quản lý chất thải, nước thải hiệu quả.

Về công tác tuyên truyền, từ 2023 đến nay, Sở VHTT&DL tuyên truyền lồng ghép các giải pháp bảo vệ môi trường thông qua 7 lớp tập huấn về phát triển du lịch cho trên 350 hộ kinh doanh du lịch. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng đã biên tập các bản tin, tuyên truyền lồng ghép về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh cho người dân, hộ kinh doanh du lịch tại thôn, bản.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường du lịch trên các nền tảng mạng xã hội, website của đơn vị.

Theo bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm đã tuyên truyền đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video clip về bảo vệ môi trường du lịch trên các website, fanpage của đơn vị; tuyên truyền quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTT&DL. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường du lịch.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình quần chúng tham gia bảo vệ môi trường, huy động cán bộ, người lao động và nhân dân tổ chức ra quân 1 - 2 lần/tháng dọn vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom, xử lý rác thải tại đường phố, khu vui chơi công cộng, xung quanh các điểm du lịch. Mặt khác, các điểm du lịch, cơ sở lưu trú chủ động tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; trồng, chăm sóc cây xanh; ký kết với các đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Với các biện pháp tích cực mà các cấp, ngành trong tỉnh đã và đang triển khai, môi trường sinh thái tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn Lạng Sơn đã được cải thiện. Đến nay, 100% điểm du lịch, cơ sở lưu trú đã mua sắm các thiết bị để thu gom, xử lý rác thải, xây dựng nhà vệ sinh công cộng; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như: không xả rác ra ngoài môi trường, không tác động đến cảnh quan môi trường tự nhiên...

Nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, phát triển du lịch bền vững, thời gian tới, Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch gắn với tuyên truyền giải pháp bảo vệ môi trường để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường du lịch. Sở cũng sẽ tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại điểm du lịch, cơ sở lưu trú, góp phần vì một nền du lịch xanh và bền vững.

Mộc Trà (T/H)