Lãnh đạo EVNNPC kiểm tra tiến độ dự án đường dây và TBA 220kV Phú Bình 2

Thứ sáu, 23/2/2024 | 14:20 GMT+7
Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tới kiểm tra hiện trường tiến độ dự án TBA 220kV Phú Bình 2 và đường dây 220kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang; đồng thời họp bàn phương án đầu tư các đường dây và TBA 110kV sau TBA 220kV Phú Bình 2.

Đây là dự án trọng điểm của EVNNPC có quy mô xây dựng mới TBA 220kV công suất 3x250MVA, trong giai đoạn 1 lắp đặt 2 MBA 220kV - 250MVA; xây dựng 8,96 km đường dây 220kV. Tổng diện tích đất của dự án khoảng 11,9 ha. Dự án được xây dựng đi qua địa bàn các xã Úc Kỳ, Nhã Lộng, Xuân Phương, Điềm Thụy và Tân Kim thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác EVNNPC kiểm tra tại TBA 110kV Yên Bình 8

Đoàn công tác EVNNPC kiểm tra tại hiện trường dự án đường dây và TBA 220kV Phú Bình 2

Báo cáo đoàn công tác, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (BA3) Nguyễn Sông Thao cho biết, sau hơn 1 tháng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, BA3, đơn vị tư vấn, các Ban chức năng của EVNNPC và Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã có sự phối hợp chặt chẽ và bước đầu đạt được kết quả. Dự án đã xác định được vị trí đặt TBA 220kV và cơ bản hoàn thành tốt các vị trí cột, hành lang tuyến trong thời gian ngắn.

Để đảm bảo tiến độ đóng điện đồng bộ với dự án TBA 220kV Phú Bình 2, PC Thái Nguyên cũng đã chủ động làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp, khách hàng tại các khu công nghiệp Yên Bình, Điềm Thụy; cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương; Bảo Lý - Xuân Phương về nhu cầu công suất cụ thể để có phương án đầu tư cấp điện. Đồng thời đã báo cáo và phối hợp với Sở Công Thương Thái Nguyên; các ban, ngành của UBND huyện Phú Bình; UBND thành phố Phổ Yên; thành phố Sông Công kiểm tra thực địa, sơ bộ xác định hướng tuyến, vị trí đầu tư xây dựng các TBA 110kV và các đường dây xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Bình 2. Căn cứ nhu cầu công suất thực tế và ý kiến của các địa phương về quy hoạch đất, đến nay PC Thái Nguyên đã xây dựng và trình EVNNPC phê duyệt phương án đầu tư 6 xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Bình 2, 2 dự án TBA 110kV Phú Bình 2 và TBA 110kV Yên Bình 7.

EVNNPC và các đơn vị họp bàn phương án đầu tư các đường dây và TBA 110kV sau TBA 220kV Phú Bình 2

Tại cuộc họp, lãnh đạo EVNNPC yêu cầu các Ban của Tổng công ty hướng dẫn PC Thái Nguyên và các đơn vị phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định của ngành, chặt chẽ trong thủ tục pháp lý để có kết quả cần thiết thực hiện dự án, đảm bảo xong trong quý I năm 2024. Tránh mọi trường hợp xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phương Anh