Văn hóa, du lịch

Liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc

Thứ bảy, 29/4/2023 | 13:27 GMT+7
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vừa phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Kinh tế văn hóa và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội thảo “Tiềm năng, liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc”.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội thu thập ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương về tiềm năng du lịch, các nguồn lực và hiện trạng liên kết phát triển du lịch vùng chiến khu Việt Bắc. Đồng thời, đánh giá những thành công, cũng như khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh chiến khu Việt Bắc với cả nước và quốc tế, qua đó đóng góp ý tưởng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác liên kết phát triển du lịch trong tương lai.

Phát biểu tại hội thảo, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định “đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo, nâng cao chất lượng các tuyến du lịch, đẩy mạnh liên kết hoạt động du lịch giữa các tỉnh trong vùng”, góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng.

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; khẳng định giá trị và phát triển mạnh mẽ hơn nữa du lịch của các tỉnh chiến khu Việt Bắc. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cùng đánh giá, trao đổi và làm rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đưa ra những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn và các giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết, hợp tác và hội nhập phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc với du lịch cả nước, trong khu vực và quốc tế.

Hội thảo còn là cơ hội để tỉnh Tuyên Quang gửi thông điệp về khát vọng phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần sớm đưa Tuyên Quang trở thành “tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Hội thảo “Tiềm năng, liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc”

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, 6 tỉnh chiến khu Việt Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang và các địa phương vùng An toàn khu “Thủ đô kháng chiến” năm xưa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội. Dù có tiềm năng, thế mạnh ở cấp độ khác nhau nhưng các tỉnh Việt Bắc đều chọn phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn hoặc quan trọng, là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, nhìn chung du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh, kỳ vọng, mong muốn của đồng bào. Nhiều danh lam thắng cảnh của các tỉnh nơi đây chưa được phát huy, khai thác hiệu quả. Do đó, đề nghị các tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để phát huy tối đa, tiềm năng lợi thế so sánh, huy động nguồn lực và liên kết để cùng phát triển du lịch chiến khu Việt Bắc; cần quan tâm triển khai đồng bộ Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội về đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các tỉnh trong vùng cần tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện, đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu, đặc biệt chú trọng đến loại hình sản phẩm du lịch lịch sử cách mạng gắn với giáo dục truyền thống, yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ; phát triển du lịch vùng phải có trọng tâm, trọng điểm, từng bước chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các chương trình liên kết hợp tác trong phát triển du lịch, xây dựng những mô hình liên kết hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá; trong đó đặc biệt chú trọng đến liên kết nội vùng giữa các tỉnh chiến khu Việt Bắc; liên kết du lịch với thành phố Hà Nội; liên vùng trong cả nước và liên kết quốc tế; liên kết giữa các cơ quan Trung ương, các cơ quan đã đóng quân ở Việt Bắc trong kháng chiến.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển, các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc nên căn cứ điều kiện thực tiễn ở địa phương để đánh giá rà soát đề xuất giải pháp hiệu quả, thiết thực phát triển du lịch; kiến nghị những cơ chế đặc thù, chính sách đột phá, có ưu đãi phù hợp để thu hút nhà đầu tư vào các dự án lớn, có khả năng tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng cao hoặc những chính sách hỗ trợ người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp… từ đó nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch.

Linh Giang (T/H)