Long An xây dựng đô thị thông minh thí điểm tại TP Tân An

Thứ sáu, 22/5/2020 | 16:09 GMT+7
Trong giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Long An tập trung triển khai mô hình xây dựng thành phố thông minh điểm tại TP.Tân An, bảo đảm sẵn sàng nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh đối với một số lĩnh vực trọng yếu.

UBND tỉnh Long Anh vừa tổ chức Hội nghị Góp ý, thông qua dự thảo Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích chung của đề án này là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; quản lý đô thị tinh gọn; bảo vệ môi trường hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh; dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm,... Trong đó, giai đoạn 2020 - 2025 tập trung triển khai mô hình điểm tại TP.Tân An, bảo đảm sẵn sàng nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh đối với một số lĩnh vực trọng yếu. Định hướng giai đoạn 2025 - 2030 sẽ mở rộng triển khai tại các đô thị có tiềm năng của tỉnh như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc,...

TP Tân An, tỉnh Long An

Hiện nay, các dịch vụ, ứng dụng thông minh trên địa bàn tỉnh hầu như chưa có; hoặc nếu có cũng phát triển, xây dựng nhỏ lẻ theo các chuyên ngành của từng đơn vị; chưa có một cấu trúc tổng thể để có thể thiết lập các hệ thống thông tin liên thông, trao đổi dữ liệu với nhau nhằm phục vụ người dân và quản lý chung.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến nhiều vấn đề về phát triển đô thị cần phải giải quyết như ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở dân cư,... Đồng thời, việc mở rộng phát triển các đô thị đôi khi chưa tính đến việc kết nối, dự báo, dự tính giữa kết cấu hạ tầng với các xu hướng phát triển của công nghệ mới; thiếu nguồn lực để phát triển, ít hỗ trợ lan tỏa đô thị hóa dẫn đến mất cân đối về lao động và định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh đề nghị, xây dựng đề án phải tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, không dàn trải, khi xây dựng đề án phải bám sát vào nội dung, mục tiêu từng giai đoạn phải được cụ thể, làm rõ vai trò của trung tâm điều hành đề án, cơ sở dữ liệu các lĩnh vực trong đề án phải cụ thể. Ngoài ra, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thành lập ban quản lý đề án để bảo đảm thực hiện đúng lộ trình đề ra.

Hải Đăng (t/h)