Môi trường (old)

Lựa chọn nhân rộng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ năm, 7/12/2017 | 10:35 GMT+7
Ngày 6/12, tại Hà Nội, Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các bên liên quan để xây dựng dự án tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình xây dựng Kế hoạch thích ứng Quốc gia (NAP); đồng thời đưa ra các nhận định, kinh nghiệm thực tiễn, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu thành công.

Biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với sự phát triển và đe dọa nghiêm trọng mục tiêu xóa đói giảm nghèo và quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên quy mô toàn cầu nói chung, Việt nam nói riêng. Kế hoạch NAP là một trong những công cụ quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu quốc tế khi tham gia Thỏa thuận Paris về ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đó, NAP sẽ xác định những giải pháp thích ứng góp phần tăng cường sức chống chịu của mỗi quốc gia trước tác động của biến đổi khí hậu, chú trọng xây dựng các năng lực thích ứng cũng như tăng cường sức chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái .

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Trưởng Ban điều hành mạng lưới VNGO&CC cho biết, thời gian qua, các tổ chức phi chính phủ và mạng lưới đã có rất nhiều các mô hình thích ứng với BĐKH ở nhiều địa phương. Việc chia sẻ các mô hình thành công này cho các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách sẽ giúp Chính phủ xây dựng NAP thực tế hơn, tiết kiệm và hiệu quả.

Một số mô hình điển hình đã phát huy hiệu quả tốt trong thực tiễn như: Sản xuất nông nghiệp khép kín không rác thải; chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học; hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI); thay đổi cơ cấu giống lúa và cải tiến kỹ thuật dùng phân bón; nuôi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn; cộng đồng quản lý rừng ngạp mặn lồng ghép sinh kế...

Theo ông Trương Đức Trí, Cục phó Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT), việc chia sẻ các mô hình thành công ở địa phương của mạng lưới VNGO&CC sẽ giúp Cục nhiều hơn trong việc xây dựng chính sách. Qua các mô hình thành công này, các cơ quan quản lý có thể nhân rộng, đồng thời cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế để khắc phục sử dụng trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về một số nội dung như: Việc cập nhật và kế hoạch soạn thảo NAP trong năm 2018; một số mô hình sinh kế bền vững với biến đổi khí hậu do các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ triển khai thành công; sự cần thiết và ý tưởng xây dựng dự án tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình xây dựng NAP…

Theo báo Tài nguyên và Môi trường