Năm 2020 Hải Dương dự kiến triển khai xây dựng đô thị thông minh

Thứ tư, 14/8/2019 | 11:00 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái mong muốn tỉnh sớm triển khai vào giao cho Sở Thông tin truyền thông đề xuất phương án triển khai mô hình điều hành thông minh trên địa bàn toàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp để kịp thời tập hợp vào nhiệm vụ năm 2020.

 UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội thảo xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hải Dương và mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu một số đề mô trung tâm điều hành quản lý điều hành cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương theo mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh được ứng dụng trí tuệ nhân tạo; các giải pháp đồng bộ xây dựng thành phố thông minh theo chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương và hoàn chỉnh các cơ sở pháp lý cần thiết. Các ý kiến đều khẳng định tính ưu việt của hệ thống quản lý thông minh và đề xuất cần phải có sự khảo sát và có lộ trình triển khai trên cơ sở kế thừa hệ thống chính quyền điện tử; đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành địa phương khi triển khai thực hiện.

Hải Dương sẽ triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái mong muốn tỉnh sớm triển khai vào giao cho Sở Thông tin truyền thông đề xuất phương án triển khai mô hình điều hành thông minh trên địa bàn toàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp để kịp thời tập hợp vào nhiệm vụ năm 2020. Các cơ quan được giao nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ theo hướng ứng dụng đồng bộ Trung tâm điều hành thông minh. Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Tài chính dự toán phương án kinh phí thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳn định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành là cần thiết và tỉnh sớm triển khai xây dựng mô hình đô thị thị thông minh. Bí thư Nguyễn mạnh Hiến đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải quyết tâm thực hiện theo hướng lựa chọn ứng dụng từng hợp phần phù hợp với điều kiện thực tế. Riêng đối với các sở: Thông tin truyền thông, Y tế, Giáo dục đào tạo, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường cần phải tiên phong thực hiện đồng bộ. Sở, ngành, địa phương nào đề xuất sớm sẽ được ưu tiên bố trí ngân sách. Mục tiêu cuối cùng là để người dân được thụ hưởng những tiện ích tiên tiến nhất của nhân loại.

Nam Yên (t/h)