Việt Nam lần đầu tiên có Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh

Thứ bảy, 27/7/2019 | 09:00 GMT+7
Ngày 25/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức ra mắt Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Đây là trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (smartcity) cấp tỉnh đầu tiên của cả nước.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (IOC) hoạt động từ đầu năm 2019, được xây dựng trên mô hình hợp tác điển hình giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Sau hơn 6 tháng vận hành, bước đầu IOC đã phát huy vai trò là đầu mối tiếp nhận, phân phối thông tin điều hành, tạo ra sự kết nối trực tuyến giữa công dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, điều hành và nâng cao chất lượng các hoạt động hành chính. Tiêu biểu nhất là chức năng phản ánh hiện trường được triển khai ban đầu gắn với hoạt động Ngày Chủ Nhật xanh, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của cả cộng đồng.

Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tại Thừa Thiên Huế

Đến nay, IOC đã triển khai đồng thời 10 dịch vụ đô thị thông minh (ĐTTM), hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian, kết quả xử lý, người dân được tham gia tương tác với hoạt động nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiệu lực và hiệu quả.

Hiện tại, đã có 85 đầu mối cơ quan xử lý những phản ánh trực tuyến của người dân thông qua Trung tâm gồm: 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện, 100% phường thuộc TP. Huế. Bên cạnh đó là một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị sự nghiệp quan trọng của UBND tỉnh.

Theo dự kiến, hệ thống đô thị thông minh tại Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục được Viettel mở rộng và hoàn chỉnh vào năm 2020.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, đây là một mô hình hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hướng đến xây dựng một môi trường sống và làm việc hiệu quả, chất lượng, an toàn. Đây như là một trong những sản phẩm quyết tâm tạo ra sự "khác biệt, đột phá" của tỉnh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Bình An