Triển khai đô thị thông minh thực chất

Thứ hai, 19/8/2019 | 09:00 GMT+7
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ yêu cầu các địa phương thúc đẩy triển khai Chính quyền điện tử hiện đại, đô thị thông minh một cách thực chất phục vụ người dân và doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Nghị quyết nêu rõ, về việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử của các bộ, ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 23/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 23/7/2019.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan rà soát, đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ lựa chọn các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các địa phương thúc đẩy triển khai Chính quyền điện tử hiện đại, đô thị thông minh một cách thực chất phục vụ người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tránh đầu tư dàn trải theo phòng trào, gây lãng phí.

PV