Năm 2022: SPMB dự kiến khởi công và vận hành gần 30 dự án

Thứ ba, 18/1/2022 | 09:05 GMT+7
Theo kế hoạch, năm 2022, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) sẽ khởi công và vận hành 29 dự án.

Cụ thể, năm 2022, SPMB quyết tâm đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng với tổng giá trị 5.365 tỷ đồng để khởi công 11 dự án; hoàn thành và đưa vào vận hành 18 dự án từ 220 - 500kV.

Trong đó có các dự án trọng điểm như: đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa giai đoạn 2, trạm biến áp (TBA) 500kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối (nhánh rẽ 500kV và đấu nối số 1 phía 220kV), TBA 220kV Cam Ranh, TBA 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối…

Bên cạnh đó, SPMB đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình quan trọng nâng cao năng lực lưới điện truyền tải và đảm bảo cung cấp điện như: TBA 500kV Long Thành; lắp máy 2 TBA 500kV Đắk Nông, nâng công suất TBA 500kV Ô Môn. Đồng thời đảm bảo tiến độ những công trình phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo như: nâng công suất TBA 500kV Đắk Nông; các TBA 220kV Cam Ranh, Vĩnh Châu, Duyên Hải, Năm Căn.

Để thực hiện kế hoạch đặt ra, SPMB đã xây dựng tiến độ, kế hoạch chi tiết từng dự án theo từng giai đoạn, từ chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đến thi công và quyết toán.

Dự án đường dây 220kV đấu nối Vĩnh Châu – rẽ Long Phú – Sóc Trăng do SPMB triển khai thực hiện

Theo lãnh đạo SPMB, đơn vị chú trọng đến hiệu quả trong chất lượng thiết kế và lựa chọn nhà thầu; thường xuyên kiểm tra công trường các dự án lưới điện trọng điểm nhằm thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các hạng mục của dự án có thể hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, tích cực thu xếp vốn đầu tư các dự án theo kế hoạch. 

SPMB cũng thực hiện quyết liệt các giải pháp để rút ngắn giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhưng vẫn đảm bảo chất lượng các dự án. Theo đó, SPMB tập trung đẩy nhanh việc trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu để khởi công các công trình theo đúng kế hoạch. Bên cạnh việc kiên quyết xử lý đối với các đơn vị tư vấn thiết kế chưa thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng về chất lượng thiết kế, SPMB tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, quản lý đầu tư xây dựng và tiến độ…

Theo tổng kết, năm 2021, SPMB đạt giá trị đầu tư 4.179 tỷ đồng, giải ngân đạt 4.069 tỷ đồng, bằng 108,9% so với kế hoạch được giao. Theo đó, trong năm đơn vị đã khởi công được 8/9 dự án; trong đó khởi công sớm 2 dự án là TBA 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối và cải tạo đường dây 220kV Cà Mau 2 - Nhiệt điện Cà Mau. Đồng thời đóng điện được 10/11 dự án, riêng dự án nâng công suất trạm 500kV Đăk Nông đã cơ bản hoàn tất khối lượng thi công nhưng do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chưa bố trí được lịch cắt điện nên chưa thể tổ chức đóng điện. 

Đặc biệt, trong số các dự án đóng điện năm 2021 thì dự án cải tạo đường dây 220kV Cà Mau – Nhiệt điện Cà Mau đã đóng điện vượt tiến độ 6 tháng, dự án TBA 220kV Vĩnh Châu và đường dây 220kV đấu nối Vĩnh Châu – rẽ Long Phú – Sóc Trăng đóng điện vượt tiến độ 3 ngày.

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như các khó khăn vướng mắc kéo dài trong chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng, với khối lượng đầu tư xây dựng đã thực hiện, các dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2021 thể hiện sự nỗ lực lớn của SPMB, góp phần cùng Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như cung ứng điện cho các vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội như TPHCM cùng các phụ tải quan trọng.

Tùng Lâm