Văn hóa, du lịch

Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ được tổ chức tại Điện Biên

Thứ sáu, 17/11/2023 | 11:07 GMT+7
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Phấn đấu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo.

Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ được tổ chức tại Điện Biên 

Đề án cũng nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch, khai thác các điểm du lịch, tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch tỉnh Điện Biên hướng đến. Thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các khu, điểm du lịch khác; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. Tăng cường sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong nước và quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Quyết định nêu rõ, các hoạt động chính trong Năm Du lịch quốc gia 2024 bao gồm: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa ban dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ. Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 dự kiến vào cuối tháng 12/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu, các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh. Thể hiện nét đặc sắc của con người, vùng đất, phong cảnh thiên nhiên, văn hóa đặc trưng các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng thông qua chuỗi sự kiện có nội dung sâu sắc, hấp dẫn, được tổ chức hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Mỗi hoạt động triển khai phải được xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực tổ chức các hoạt động có tính chất điểm nhấn, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng và tính liên kết cao. Phấn đấu thực hiện tốt công tác xã hội hóa, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước về công tác truyền thông, quảng bá.

Huyền Dung