Văn hóa, du lịch

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030

Thứ ba, 14/11/2023 | 14:56 GMT+7
Theo Quyết định số 1317/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm: đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Giáo dục và Đào tạo. Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khánh An