Nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trước biến đổi khí hậu

Thứ ba, 9/11/2021 | 16:32 GMT+7
Ngày 9/11, hội thảo “Phụ nữ Việt Nam tham gia hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm thiểu rủi ro thiên tai (GTRRTT)” được tổ chức với các chủ đề ý nghĩa liên quan đến phụ nữ và hành động trước BĐKH.

Hội thảo là hoạt động hưởng ứng Ngày dành riêng cho giới tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH (COP26). Với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam tham gia hành động ứng phó BĐKH và GTRRTT”, hội thảo nhằm quảng bá hình ảnh và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực giới và BĐKH.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu, là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động tiêu cực và dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của BĐKH, những năm qua, Chính phủ Việt Nam cùng các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế đã chung tay chia sẻ, hỗ trợ, tăng cường nguồn lực cho các hoạt động ứng phó với BĐKH ở Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định chủ động thích ứng với BĐKH là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, sự nhìn nhận vấn đề giới cũng như vai trò và đóng góp của phụ nữ trong các hoạt động phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH, GTRRTT vẫn còn tồn tại những định kiến. Sự tham gia của phụ nữ còn gặp nhiều rào cản về công nghệ kỹ thuật, năng lực, truyền thông và tài chính trong ứng phó với BĐKH.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại hội thảo

Do đó, công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN Việt Nam xác định và thực hiện nhiều nhiệm kỳ qua. Trong đó, tích cực tham gia các chương trình quốc gia ứng phó với BĐKH với những hoạt động chính như tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ về khả năng thích ứng với BĐKH; triển khai hiệu quả những sáng kiến, giải pháp ứng phó với BĐKH, khắc phục hậu quả do BĐKH gây ra; tổ chức các hoạt động giúp đỡ, ứng phó kịp thời trước, trong và sau bão lũ góp phần làm GTRRTT; xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp và đóng góp xây dựng các chính sách thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của phụ nữ và bình đẳng giới trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro do tác động của BĐKH.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Gaelle Demolis, quyền Trưởng đại diện của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam nhận định, vai trò và tiềm năng của phụ nữ trong tham gia ứng phó với BĐKH và GTRRTT là rất lớn. Những sáng kiến để phát huy vai trò trung tâm của phụ nữ là vô cùng cần thiết. UN Women đã, đang và sẽ tích cực hỗ trợ các cơ quan chính phủ Việt Nam cũng như Hội LHPN Việt Nam nâng cao năng lực lồng ghép giới trong thích ứng BĐKH, tăng cường tiếp cận của phụ nữ tới sinh kế bền vững và sinh kế thay thế để có thể chống chịu với thiên tai, thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong việc ra quyết định về thích ứng, giảm thiểu BĐKH, quản lý rủi ro thiên tai ở tất cả các cấp và lĩnh vực.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ thông tin, thảo luận kỹ hơn về những rào cản, từ đó đưa ra khuyến nghị tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác ứng phó với BĐKH, GTRRTT. Cụ thể, các khuyến nghị tập trung vào: tăng cường hợp tác và điều phối các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, mạng lưới phụ nữ tiên phong thích ứng BĐKH nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm ra những cách thức bền vững thúc đẩy bình đẳng giới trong ứng phó với BĐKH trong các lĩnh vực về bảo vệ nguồn nước, quản lý rác thải… xây dựng chương trình tăng cường năng lực về kỹ thuật cho các tổ chức phụ nữ, phụ nữ cộng đồng, nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số về thích ứng BĐKH; tiếp tục có nhạy cảm giới khi xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến ứng phó với BĐKH.

Khuyến khích và thúc đẩy các sáng kiến do phụ nữ khởi xướng hoặc phụ nữ làm chủ, tạo cơ hội để phụ nữ tiếp cận được các nguồn lực tài chính, trao quyền về kinh tế cho phụ nữ ở các vùng, ngành nghề dễ bị tổn thương do BĐKH và thiên tai. Nghiên cứu các công cụ khoa học nhằm hỗ trợ đánh giá các hoạt động ứng phó với BĐKH và môi trường. Tìm kiếm và chia sẻ các chương trình, nguồn lực tài chính tới các đơn vị cơ sở, tổ chức cộng đồng, thành viên mạng lưới để lan tỏa các sáng kiến về giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH có trách nhiệm giới, do phụ nữ khởi xướng.

Bảo Ngọc (T/H)