Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo – yếu tố trụ cột cho tăng trưởng xanh

Thứ hai, 19/4/2021 | 13:00 GMT+7
Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

Năng lượng vừa là ngành kết cấu hạ tầng vừa là ngành sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việt Nam đứng trong số các nước hàng đầu có tiềm năng về năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á. Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là sử dụng các nguồn tài nguyên bản địa để cung cấp năng lượng hiệu quả cho nền kinh tế và giảm năng lượng nhập khẩu, giảm mức tiêu thụ năng lượng hoá thạch, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Nhằm kiến nghị các giải pháp liên quan tới chính sách phát triển năng lượng bền vững và hướng đi cho ngành năng lượng tái tạo trong thời điểm Việt Nam có cơ hội tiếp cận nguồn FDI dồi dào, Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

Thời gian: 8h00 – 11h45 ngày 20/4/2021 (thứ Ba)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Diễn đàn sẽ là nơi để đại diện các Bộ, ban, ngành, chuyên gia và nhà đầu tư chia sẻ các nội dung liên quan tới chính sách phát triển nguồn năng lượng hóa thạch cũng như nguồn năng lượng tái tạo, chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển bền vững, xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam cũng như các giải pháp xử lý các vấn đề sẽ gặp phải khi Việt Nam đón nhận ngày càng nhiều các nguồn đầu tư nước ngoài.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH (EVNHCMC), Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS).

PV