Năng lượng tái tạo

Tập huấn chuẩn bị dự án “Tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo”

Thứ sáu, 9/4/2021 | 11:59 GMT+7
Trong các ngày từ 7 - 9/4, tại Vũng Tàu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn chuẩn bị dự án “Tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo” (REACH).

Hội thảo do ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN chủ trì. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu với các bên liên quan về dự án REACH, điểm lại những hoạt động đã và đang triển khai, thảo luận về các hoạt động cần thực hiện trong thời gian tới, làm cơ sở để trình thông qua dự án từ phía WB và Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, hội thảo cũng dành 1,5 ngày tổ chức tập huấn cho các cán bộ chuyên môn về các lĩnh vực: quản lý tài chính, đấu thầu, môi trường - xã hội, phân tích kinh tế tài chính... nhằm giúp cán bộ dự án thực hiện đúng theo các quy định của WB trong quá trình thực hiện dự án sau này.

Hội thảo tập huấn chuẩn bị dự án “Tăng cường hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo”

Dự án REACH là dự án vay vốn WB, do EVN là chủ dự án, với tổng mức đầu tư vào khoảng 8.400 tỷ đồng (tương đương khoảng 360 triệu USD). Trong đó, vốn vay WB 200 triệu USD, vốn đối ứng khoảng 3.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 160 triệu USD).

Dự án gồm 2 cấu phần. Cấu phần 1: tăng cường lưới điện tích hợp năng lượng tái tạo (dự kiến vay 182 triệu USD) do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Bản Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) là đơn vị thực hiện dự án. Cấu phần 2 quản lý điều độ hệ thống điện (dự kiến vay 18 triệu USD) do EVN làm chủ đầu tư, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (NLDC) là đơn vị thực hiện dự án. Dự kiến, thời gian thực hiện dự án từ 2022 – 2027.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống và năng lực truyền tải, tích hợp, phát triển bền vững nguồn điện từ năng lượng tái tạo được đầu tư từ khu vực tư nhân.

Hiện tại, dự án REACH đang trong quá trình thu xếp, tiến hành các bước chuẩn bị theo yêu cầu của WB. Đề xuất dự án (Project Proposal) đang được trình Hội đồng thành viên EVN xem xét thông qua để trình các bộ, ngành và Chính phủ phê duyệt.

Nhã Quyên