Nông nghiệp sạch

Ngành nông nghiệp hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Thứ bảy, 16/4/2022 | 16:34 GMT+7
Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) mới đây đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình Hành động của Ban cán sự Đảng Bộ hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chỉ rõ tầm quan trọng của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên Bộ NN&PTNT xây dựng thói quen sử dụng hàng Việt Nam, dù chất lượng và giá cả có thể chưa cạnh tranh so với hàng nhập khẩu. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công, nhân viên ngành nông nghiệp sẽ là một tuyên truyền viên cho hình ảnh nông sản nước nhà.

Qua hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nét đẹp văn hóa trong sản xuất, tiêu dùng cơ bản được hình thành, góp phần hình thành tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người dân.

Nâng tầm nông sản Việt qua cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết, dù tăng trưởng được duy trì đều ở mức 3% nhưng ngành nông nghiệp chưa đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam được xem như đòn bẩy, thúc đẩy mọi khía cạnh trong chuỗi giá trị ngành hàng, từ sản xuất đến chế biến và tiêu dùng. Đây cũng là dịp để tôn vinh, lan tỏa những giá trị tiềm ẩn trong mỗi sản phẩm nông nghiệp, giúp ngành từng bước hướng đến bền vững.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được hơn 10 năm qua, đồng thời đưa cuộc vận động phát huy giá trị thực tiễn trong cuộc sống, Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai cuộc vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong từng cán bộ, Đảng viên.

Trong đó, các cấp ủy, chi bộ Đảng cần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến nhằm quảng bá, tôn vinh nông sản Việt; tiến tới nâng cao giá trị gia tăng, nâng tầm nông sản Việt bằng cách tích hợp đa giá trị từ văn hóa, truyền thống, lịch sử kết tinh trong mỗi sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các cấp ủy và chi bộ Đảng xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, hưởng ứng cuộc vận động. Ngành nông nghiệp cần xây dựng được bản sắc cuộc vận động sao cho tương xứng với vai trò, vị thế hiện tại. Cụ thể, ông nhấn mạnh, bản chất cuộc vận động là nâng cao nông sản, nâng cao giá trị và nâng cao tâm hồn. Muốn làm được, chúng ta cần sản xuất tốt hơn, chế biến sâu hơn và tuyên truyền tích cực hơn đến người dân.

Khả Như