Nghiên cứu khoa học phục vụ cho chiến lược phát triển của Petrovietnam

Thứ ba, 12/10/2021 | 14:24 GMT+7
Chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 là chương trình mang tính đột phá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với mục tiêu hỗ trợ Tập đoàn trong dài hạn.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa có buổi làm việc cập nhật chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Công nghệ - An toàn - Môi trường Tập đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm 2021, chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn giai đoạn 2020 – 2025. 

Trước đó, ngày 17/6/2021, Tổng giám đốc Petrovietnam ban hành Quyết định 3379/QĐ-DKVN phê duyệt khung chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn giai đoạn 2021 – 2025. Ngay sau đó, Tập đoàn đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành gửi các ý kiến đề xuất, tham gia, đồng thời đôn đốc các ban chuyên môn Tập đoàn, đơn vị tích cực tham gia đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 – 2025.

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến để phát triển và khai thác các mỏ dầu khí bảo đảm hiệu quả kinh tế 

Chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Petrovietnam đã được thống nhất gồm 6 chương trình trong 4 lĩnh vực gồm:

Nghiên cứu cơ bản bổ sung, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới đánh giá tiềm năng và gia tăng trữ lượng dầu khí và các giải pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến để phát triển và khai thác các mỏ dầu khí bảo đảm hiệu quả kinh tế (thăm dò dầu khí);

Nghiên cứu, phát triển sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng hiệu quả hydro (hóa - chế biến dầu khí); 

Phát triển và ứng dụng công nghệ thu hồi, tàng trữ và sử dụng CO2 tại các cơ sở sản xuất của Tập đoàn (hóa - chế biến dầu khí); 

Phát triển sản xuất và ứng dụng các sản phẩm hóa chất và hóa dầu mới, vật liệu tiên tiến và nhiên liệu sạch từ các nguồn nguyên liệu trong nước, có thị trường lớn, có khả năng xuất khẩu và biên lợi nhuận cao (hóa - chế biến dầu khí); 

Nghiên cứu, đánh giá tác động, ảnh hưởng của sự phát triển năng lượng tái tạo đến chiến lược phát triển của Tập đoàn và các giải pháp ứng phó (điện và năng lượng tái tạo); 

Nghiên cứu giải pháp (cơ chế) và công nghệ nhằm tổ hợp, tích hợp hệ thống hạ tầng kinh doanh các sản phẩm chủ lực (hiện tại và tương lai) của Petrovietnam, gia tăng quy mô, tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn Tập đoàn.

Phát triển vật liệu tiên tiến và nhiên liệu sạch từ các nguồn nguyên liệu trong nước

Sau một thời gian tiếp nhận đề xuất, đã có 5 đơn vị tham gia gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về Tập đoàn với tổng cộng 35 đề xuất phân bổ trong các chương trình và lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thành viên đã trao đổi, thảo luận, trình bày về những đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của đơn vị mình, đồng thời đánh giá cụ thể từng đề xuất trong từng lĩnh vực, cả về nội dung chuyên môn lẫn yêu cầu của đề xuất, sự phù hợp đối với nội dung của khung chương trình đã được phê duyệt.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ triển khai đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm 2021, lên kế hoạch cụ thể cho năm 2022 và các năm tiếp theo trong khung chương trình. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục có các đề xuất, đóng góp ý tưởng vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 là chương trình mang tính đột phá của Petrovietnam với mục tiêu hỗ trợ Tập đoàn trong dài hạn. Chính vì vậy, Tập đoàn và các đơn vị, cá nhân nghiên cứu khoa học cần phải nghiên cứu, đánh giá, rà soát cụ thể, phù hợp với các xu hướng như chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến vào công tác quản trị, phục vụ cho chiến lược phát triển của Petrovietnam.

Thanh Trúc (t/h)