Ninh Bình: Nỗ lực 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch vào năm 2045

Thứ năm, 23/12/2021 | 22:56 GMT+7
Hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

Theo đó, Ninh Bình đặt mục tiêu tổng thể là đảm bảo người dân nông thôn được quyền tiếp cận dịch vụ cấp nước sạch công bằng, an toàn với chi phí hợp lý; đảm bảo vệ sinh hộ gia đình và khu vực công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Bảo vệ sức khỏe, giảm các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, 85% dân số được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 100% hộ gia đình, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh; 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải sinh hoạt được xử lý, 75% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Đến năm 2045, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững; 50% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt; 30% nước thải sinh hoạt được xử lý; 100% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Về vệ sinh hộ gia đình, ước tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình có khoảng 80% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% số trường học, trạm y tế xã nông thôn có chương trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 55%.

Để tiếp tục phổ cập nước sạch cho người dân, ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu chính của Chiến lược là đến năm 2030, 65% dân số được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 100% hộ gia đình, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến năm 2045, 100% người dân được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững; 50% điểm dân cư nông thôn có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt…

PV