Hải Phòng giảm giá nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân trong đại dịch

Thứ năm, 23/12/2021 | 14:28 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo Quyết định, từ ngày 1/1/2022, giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ được giảm theo mức điều chỉnh cụ thể do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong đó, UBND thành phố sẽ giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn ký hợp đồng dịch vụ cấp nước trực tiếp với các đơn vị cung cấp nước sạch theo sản lượng nước thực tế sử dụng nhưng tối đa không quá 10 m3 nước/tháng (theo giấy tờ chứng minh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã được cấp có thẩm quyền công nhận, còn hiệu lực tại thời điểm xét giảm giá hoặc theo danh sách do UBND các quận, huyện hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp).

Giảm 100% tiền sử dụng nước đối với các khu cách ly tập trung được UBND thành phố phê duyệt gồm:

Lưu ý, đối với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng đã trả tiền, các đơn vị cung cấp nước sạch có trách nhiệm hoàn trả tiền cho khách hàng tương ứng với số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này trong vòng 3 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng chưa trả tiền, các đơn vị cung cấp nước sạch khấu trừ số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định trước khi thu tiền nước theo hóa đơn đã phát hành.

Thời gian điều chỉnh giảm là trong 3 tháng liên tiếp, bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 7/2021, tương ứng với hóa đơn tiền nước thực tế sử dụng của các tháng 6,7,8/2021).

Xuân Hùng