Ninh Thuận phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất khu vực ven biển

Thứ ba, 20/2/2024 | 11:07 GMT+7
Theo Quyết định số 26/QĐ-UBND, UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vùng ven biển tại 46 xã, phường, thị trấn.

Quyết định nêu, vùng hạn chế 1 của Danh mục phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vùng ven biển có tổng diện tích 87,17 km2, với 90 vùng hạn chế. Thực hiện đối với những khu vực nước dưới bị nhiễm mặn với hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) từ 1.500 mg/l trở lên và khu vực liền kề; khu vực có giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và sinh vật mà chưa có giải pháp công nghệ để xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và khu vực liền kề; khu vực có nghĩa trang tập trung và khu vực liền kề.

Phân vùng hạn chế khu vực khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm

Vùng hạn chế 3: thực hiện đối với các khu vực đã được được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước; các khu vực chưa được đấu nối nhưng có điểm đấu nối liền kề của hệ thống cấp nước tập trung và sẵn sàng để cung cấp nước sạch, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước. Tổng diện tích vùng hạn chế 3 là 64,74 km2 với 68 vùng hạn chế.

Vùng hạn chế hỗn hợp là phần diện tích chồng lấn của vùng hạn chế 1 và vùng hạn chế 3. Tổng diện tích 215,21 km2 với 230 vùng hạn chế hỗn hợp.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác khai thác nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận theo quy định; căn cứ Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt để tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thuộc địa bàn quản lý; định kỳ rà soát, báo cáo và trình UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho phù hợp với tình hình thực tế.

Mộc Trà