Thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai

Thứ ba, 6/2/2024 | 08:29 GMT+7
Ngày 05/02, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Văn bản 741 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành.

Văn bản 741 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời gửi đến UBND thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bình Thuận để cùng triển khai thực hiện.

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 08/01 năm 2024, theo Quyết định số 22/QĐ-TTg, nhằm triển khai Luật Tài nguyên nước, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Mục tiêu là bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông và toàn vùng quy hoạch; tích trữ, điều hòa, phân phối tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, thảm phủ thực vật và đa dạng sinh học. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và tác hại do nước gây ra, có lộ trình phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sông Đồng Nai trên địa phận tỉnh Lâm Đồng 

Để tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi   trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố liên quan nêu trên chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện Quy hoạch theo nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định số 22/QĐ-TTg. Theo đó, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lập nội dung phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, đề xuất, bổ sung danh mục công trình khai thác, sử dụng nước, phát triển tài nguyên nước ngoài quy định tại điểm a khoản 6 mục IV Điều 1 Quyết định số 22/QĐ-TTg để đưa vào quy hoạch tỉnh theo quy định đối với địa phương đang triển khai lập quy hoạch tỉnh; rà soát, bổ sung khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh đối với địa phương đã phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải, lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường các nguồn nước nội tỉnh, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập hành lang bảo vệ nguồn nước; thu gom, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo, tổ chức giám sát diễn biến nguồn nước, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông theo thẩm quyền, phù hợp chức năng nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước và dòng chảy tối thiểu theo quy định. Mặt khác, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, công bố kịch bản nguồn nước và kế hoạch điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước cho các khu vực theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng gửi văn bản đến UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/12/2021.

Minh Đạo
: luuvucdn